Mẫu số 01b
Untitled Document

Mẫu số 01b (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04 /2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

________________________________________  


TÒA ÁN...........................(1)
Số:...../....../QĐ- TĐTC (2)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......., ngày...... tháng ...... năm......

 

QUYẾT ĐỊNH
XEM XÉT, THẨM ĐỊNH TẠI CHỖ

 

Toà ........................................................................................................................
Căn cứ vào Điều 85Điều 89 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Sau khi xem xét văn bản yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ của ..................................................................................................................................(3)
là .........................................(4), trong vụ án............................................................. (5)
Xét thấy việc xem xét, thẩm định tại chỗ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án;


QUYẾT ĐỊNH:

1. Xem xét, thẩm định tại chỗ đối với:.......................................................... (6)
..........................................................................................................................
2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ được bắt đầu tiến hành vào hồi .... giờ....phút
ngày ............. tháng ................ năm ............. tại................................................ (7)

Nơi nhận:
(Ghi cụ thể Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định tại chỗ; các đương sự và lưu hồ sơ vụ án).

TÒA .........................................
Thẩm phán

             

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01b:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao thì ghi: Toà án nhân dân tối cao Toà phúc thẩm tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-TĐTC).
(3) Ghi đầy đủ tên và địa chỉ của người làm đơn yêu cầu xem xét, thẩm định tại chỗ.
(4) Ghi địa vị pháp lý của người làm đơn trong vụ án.
(5) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.
(6) Ghi đối tượng và những vấn đề cần xem xét, thẩm định tại chỗ.
(7) Ghi cụ thể địa điểm tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ.

Cập nhật lần cuối: 06/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.