Mẫu số 01a
Untitled Document

Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP
ngày 17 tháng 9 năm 2005
của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

___________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG CỨ

 

Hôm nay ngày.........tháng........năm....................................................................
Tại:.........................................................................................................................
Người nhận chứng cứ .................................................................................... (1)
Người giao nộp chứng cứ: ............................................................................. (2)
Là:…………….….. (3) trong vụ án về....................................................... (4)
Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:........................................ (5)
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người giao nộp chứng cứ và một bản lưu hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO NỘP CHỨNG CỨ
(Họ và tên)

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ
(Họ và tên)

 

XÁC NHẬN CỦA............ (6)
(Người xác nhận ký tên và đóng dấu)
(Họ và tên người xác nhận)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a:      
(1) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và cơ quan công tác của người nhận chứng cứ.
(2) Ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ và địa chỉ hoặc cơ quan, tổ chức công tác của người giao nộp chứng cứ.
(3) Nếu là đương sự thì ghi địa vị pháp lý của người giao nộp chứng cứ trong vụ án; nếu là cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ thì ghi “là người được yêu cầu giao nộp chứng cứ” hoặc “là người đại diện cho cơ quan, tổ chức được yêu cầu giao nộp chứng cứ”.
(4) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.
(5) Ghi rõ tên gọi, hình thức, nội dung, đặc điểm của từng chứng cứ một; số bản, số trang của từng chứng cứ.
(6) Nếu Toà án hoặc cơ quan, tổ chức nào xác nhận thì ghi tên Toà án hoặc cơ quan, tổ chức đó.

Cập nhật lần cuối: 06/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.