1.1. Trường hợp người kháng cáo gửi đơn kháng cáo đến Tòa án cấp sơ thẩm

   Nếu người kháng cáo nộp trực tiếp đơn kháng cáo:

-   Ghi ngày, tháng, năm người kháng cáo nộp đơn vào Sổ nhận đơn kháng cáo.

-  Làm Giấy báo nhận đơn kháng cáo, trình Thẩm phán ký, đóng dấu, sau đó giao ngay cho người kháng cáo.

   Nếu người kháng cáo gửi đơn kháng cáo qua đường bưu điện:

-   Ghi ngày, tháng, năm theo dấu bưu điện nơi gửi vào Sổ nhận đơn.

-   Lưu giữ lại phong bì có dấu bưu điện đính kèm đơn kháng cáo.

-  Làm Giấy báo nhận đơn kháng cáo, trình Thẩm phán ký, sau đó gửi qua đường bưu điện cho người kháng cáo.

  Nếu xét thấy đơn kháng cáo quá hạn thì Thư ký dự thảo Phiếu yêu cầu, có nội dung đề nghị người kháng cáo gửi văn bản giải trình lý do kháng cáo quá hạn, trình Thẩm phán ký, đóng dấu, sau đó tống đạt trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho người kháng cáo.

  Trong trường hợp kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo nộp hoặc gửi các tài liệu, chứng cứ bổ sung, thì phải lập Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ theo Mẫu số 01a ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2005/NQ-HĐTP, sau đó giao cho người kháng cáo (nếu họ trực tiếp nộp) hoặc phải đối chiếu danh mục chứng cứ do người yêu cầu đã liệt kê với những chứng cứ thực tế nhận được, nếu đầy đủ thì ghi danh mục chứng cứ vào Sổ nhận đơn, nếu chưa đầy đủ hoặc không phù hợp thì ghi danh mục chứng cứ thực tế nhận được (nếu họ gửi kèm theo đơn yêu cầu qua đường bưu điện) và lập Thông báo trình Thẩm phán ký, đóng dấu, sau đó gửi cho người kháng cáo.

  Sau khi nhận được đơn kháng cáo hợp lệ của người có quyền kháng cáo, Thư ký căn cứ vào Pháp lệnh APLPTA năm 2009 để xác định người kháng cáo thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm hay thuộc diện phải nộp tạm ứng lệ phí phúc thẩm:

-   Nếu người kháng cáo không phải nộp hoặc được miễn tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm thì Thư ký lập Tờ trình kháng cáo, trình Thẩm phán ký.

-   Nếu người kháng cáo thuộc diện phải nộp tạm ứng lệ phí phúc thẩm thì dự thảo Thông báo nộp tạm ứng án phí, trình Thẩm phán ký, đóng dấu, sau đó gửi qua đường bưu điện hoặc tống đạt cho người kháng cáo.

-   Sau khi người kháng cáo xuất trình biên lai nộp tạm ứng lệ phí phúc thẩm, Thư ký lập Tờ trình kháng cáo, trình Thẩm phán ký, đóng dấu, sau đó gửi Tờ trình kháng cáo kèm hồ sơ việc dân sự cho Tòa án cấp phúc thẩm.

-   Việc giao nhận, gửi hồ sơ phải được lập biên bản giao nhận (nếu là giao trực tiếp) hoặc ghi vào Sổ giao nhận hồ sơ để theo dõi.

Cập nhật lần cuối: 09/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.