Mẫu số 01d
Untitled Document

Mẫu số 01d:Dùng choHội đồng xét xử phúc thẩm xét lý do kháng cáo quá hạn
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
___________________________________________________________

TOÀ ÁN...............................
________

Số:....../....../HSPT-QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
  ............, ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH
Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn

 
TOÀ...................................
Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)................................................................
Các Thẩm phán: Ông (Bà)................................................................
  Ông (Bà)................................................................

 

NHẬN THẤY:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày.......... tháng.......... năm.................................................
(1)............................................................................................................................
có đơn kháng cáo với nội dung(2)..............................................................................

XÉT THẤY:

Việc kháng cáo của............................... là quá thời hạn quy định tại Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.
Việc kháng cáo quá hạn là do(3) ………………………………………….....................
Theo hướng dẫn tại mục 5 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự, thì lý do kháng cáo quá hạn trong trường hợp này là không chính đáng.
Căn cứ vào Điều 235 của Bộ luật tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của.................................................................
Đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số......... ngày.... tháng.... năm..... của Toà án......................................................................................

Nơi nhận:
- (Ghi tên Toà án đã xử sơ thẩm và người kháng cáo quá hạn);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01d:
(1) Ghi địa vị pháp lý trong tố tụng và họ tên người kháng cáo.
(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.
(3) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày.

Cập nhật lần cuối: 11/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.