Mẫu số 01a
Untitled Document

Mẫu số 01a: Dùng cho Toà án cấp sơ thẩm
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
_________________________________________________

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..... (1)
________

Số:....../....../HSPT-QĐ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ............, ngày...... tháng ...... năm.....

BIÊN BẢN
Về việc kháng cáo

Hôm nay ngày........ tháng…..... năm........ vào hồi.......... giờ.......... phút.
Tại trụ sở Toà án............................. tiến hành lập biên bản về việc kháng cáo đối với bản án (quyết định) hình sự sơ thẩm số................. ngày..... tháng..... năm..... của Toà án........................................................................
Đại diện của Toà án.................................... lập biên bản kháng cáo: Ông (Bà)................ chức vụ..............................................................................
Người kháng cáo:(1)......................................................................................
         

              
Nội dung kháng cáo:(2)

........................................................................................................................................ 
…....................................................................................................................................
…..............................................................................................................…..................

Biên bản lập xong hồi....... giờ....... phút ngày....... tháng....... năm.......
và đã được đọc lại để người kháng cáo nghe và cùng nhất trí ký tên.

Người kháng cáo
(Ký tên)

Người lập biên bản
kháng cáo

(Ký tên)

TOÀ ÁN.......................(3)
.........
(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Nơi nhận:
- (Ghi tên người kháng cáo);
- Lưu hồ sơ vụ án.

 


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01a:
(1) Ghi họ tên và địa vị pháp lý trong tố tụng của người kháng cáo (ví dụ: “Người kháng cáo: Nguyễn Văn A là bị cáo trong vụ án”; “Người kháng cáo: ông Trần Đình C là người bị hại trong vụ án”).
(2) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm mà người kháng cáo yêu cầu, nhưng phải trong giới hạn quyền kháng cáo của họ.
(3) Ghi tên Toà án đã xét xử sơ thẩm; nếu Chánh án ký thì ghi Chánh án; nếu Phó Chánh án ký thì ghi Phó Chánh án; nếu Thẩm phán được Chánh án phân công thì ghi Thẩm phán.

Cập nhật lần cuối: 11/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.