2.1.2. Kiểm tra tính hợp lệ của kháng cáo, kháng nghị

  Theo yêu cầu của Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa, Thư ký kiểm tra kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại các điều 231, 232 và 234 BLTTHS và hướng dẫn tại phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP.

- Nếu chủ thể, nội dung và thời hạn kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị và thời hạn kháng nghị đúng với những quy định tại Điều 231, 232, 234 BLTTHSphần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP thì căn cứ vào Điều 236 BLTTHS, Thư ký giúp Thẩm phán soạn thảo Thông báo kháng cáo, kháng nghị gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người tham gia tố tụng theo mẫu số 01đ ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP.

-  Nếu người kháng cáo là chủ thể không có quyền kháng cáo nội dung hoặc nội dung kháng cáo không thuộc giới hạn của việc kháng cáo thì trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Thư ký giúp Thẩm phán làm các thủ tục trả lại đơn cho người làm đơn và ghi chú vào sổ nhận đơn về việc trả lại đơn. Thư ký soạn thảo trình Thẩm phán ký thông báo trong đó ghi rõ lý do của việc trả lại đơn. Nếu trước đó việc kháng cáo này đã được thông báo theo quy định tại Điều 236 BLTTHS và hướng dẫn tại mục 6 phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP thì thông báo trả lại đơn cũng phải được gửi cho những nơi đã có thông báo.

-  Trong trường hợp đơn kháng cáo trong thời hạn luật định và là của người có quyền kháng cáo nhưng nội dung kháng cáo chưa cụ thể, chưa rõ ràng thì Thư ký soạn thảo thông báo trình Thẩm phán ký để gửi ngay cho họ để họ thể hiện nội dung kháng cáo cho cụ thể và rõ ràng theo quy định của pháp luật.

-  Trong trường hợp đơn kháng cáo là của người có quyền kháng cáo, nội dung kháng cáo thuộc giới hạn kháng cáo, nhưng quá thời hạn thì Thư ký cùng Thẩm phán cần tiến hành làm các thủ tục xác minh lý do kháng cáo quá hạn, lập hồ sơ kháng cáo quá hạn và gửi hồ sơ kháng cáo quá hạn cho Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết theo thẩm quyền.

Cập nhật lần cuối: 28/03/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.