URL: http://sotaythuky.toaan.gov.vn/portal/page/portal/hvta/27676662/27676768?pers_id=27676164&item_id=300546273&p_details=1
 
Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023
09/03/2023-01:24:00 PM
 
Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, trong sạch, vững mạnh, chiều ngày 08/3/2023, Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân góp phần xây dựng đơn vị văn hóa, trong sạch, vững mạnh, chiều ngày 08/3/2023, Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

Tham dự hội nghị có PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án, các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Tòa án: TS. Nguyễn Minh Sử, PGS.TS. Dương Tuyết Miên, ThS. Phạm Như Hưng, TS. Lê Hữu Du cùng sự có mặt đông đủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện Tòa án.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị gồm: PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tòa án; ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Học viện Tòa án;


Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là hoạt động thường niên của Học viện Tòa án, một mặt nhằm đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được trong năm công tác, mặt khác nghiêm túc rút ra những hạn chế, tồn tại; từ đó đề ra phương hướng hoạt động phù hợp cho năm công tác mới. Đây cũng là dịp để mỗi thành viên thực hiện quyền dân chủ đề xuất ý kiến, bày tỏ nguyện vọng đối với lãnh đạo Học viện. Trực tiếp đặt vấn đề để cùng bàn thảo. Hội nghị còn là cơ hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức vì sự phát triển chung của Học viện. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Học viện có sự đồng thuận trong việc đưa ra những kiến nghị đối với các cấp lãnh đạo nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công chức, viên chức và người lao động.


PGS.TS. Phạm Minh Tuyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Học viện Tòa án phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


ThSDương Đức Hiếu, Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

Học viện Tòa ánbáo cáo công tác tài chính tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua: Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 bằng video clip. Báo cáo thu, chi tài chính của đơn vị, công đoàn. Đóng góp sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe nhiều lượt ý kiến phát biểu của CBCC,VC cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng khoa, phòng, trung tâm trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đề ra trong năm 2023 cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của CBCC,VC.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Học viện Tòa án và Chủ tịch Công đoàn Học viện Tòa án đã ký kết Giao ước thi đua năm 2023. Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết 100% nhất trí thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 và các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra.  

Đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu trong thời gian tới, toàn thể CBCC,VC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Học viện giao trong năm 2023.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Tin: Trần Đức

In Trang | Đóng cửa sổ