1.3.1. Xác định mức tạm ứng lệ phí xét đơn yêu cầu

   Trong trường hợp người yêu cầu không phải nộp tiền tạm ứng lệ phí thì Thư ký báo cáo Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu để Thẩm phán quyết định thụ lý.

   Trong trường hợp người yêu cầu thuộc diện phải nộp tiền tạm ứng lệ phí thì Thư ký phải kiểm tra xem kèm theo đơn yêu cầu, họ có đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí hay không:

-  Nếu người yêu cầu có đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí thì Thư ký kiểm tra xem đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí đã đảm bảo quy định tại các điều 13, 14 và 15 Pháp lệnh APLPTA chưa:

+  Nếu đơn chưa  phù hợp với các quy định pháp luật nêu trên thì hướng dẫn cho người yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

+  Nếu đơn đã có đầy đủ nội dung, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật thì báo cáo Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu, để Thẩm phán quyết định.

-  Nếu người yêu cầu không có đơn xin miễn nộp tiền tạm ứng lệ phí thì Thư ký báo cáo Thẩm phán được phân công giải quyết đơn yêu cầu, để Thẩm phán quyết định mức tạm ứng lệ phí mà người yêu cầu phải nộp.

Cập nhật lần cuối: 26/03/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.