4. Soạn thảo các quyết định giúp HĐXX

  Trường hợp người tham gia phiên tòa có hành vi vi phạm trật tự phiên tòa, Thẩm phán yêu cầu lập biên bản vi phạm, thì Thư ký lập biên bản. Trường hợp Thẩm phán phạt hành chính người vi phạm, thì Thư ký dự thảo Quyết định xử phạt cho Thẩm phán ký, sau đó đóng dấu và tống đạt cho người vi phạm và các cơ quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Lưu ý:

- Đối với vụ án hình sự:

+  Tại phiên tòa, nếu có trường hợp phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 194 BLTTHS thì Thư ký giúp HĐXX soạn thảo Quyết định hoãn phiên tòa.

+ Trường hợp HĐXX ra một trong các quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ vụ án thì Thư ký cần chuẩn bị giúp HĐXX soạn thảo Quyết định yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung theo mẫu số 05a; Quyết định tạm đình chỉ vụ án theo mẫu số 05b; Quyết định đình chỉ vụ án theo mẫu số 05c ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP.

+ Trong trường hợp phải trả tự do cho bị cáo đang bị tạm giam ngay tại phiên tòa theo quy định tại Điều 227 BLTTHS, Thư ký soạn thảo Quyết định trả tự do cho bị cáo theo mẫu số 05đ ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP trình Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa ký.

+  Căn cứ vào Điều 228 BLTTHS về việc bắt tạm giam bị cáo ngay sau khi tuyên án và hướng dẫn tại mục 4 phần IV Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP, Thư ký cần chuẩn bị soạn thảo Quyết định tạm giam theo mẫu số 01d ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP (nếu bị cáo đang bị tạm giam) hoặc Quyết định bắt và tạm giam theo mẫu số 01đ ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2004/NQ-HĐTP (nếu bị cáo không bị tạm giam) trình Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa ký để tạm giam bị cáo bảo đảm cho việc thi hành án.

-  Đối với vụ án dân sự:

Nếu có trường hợp phải hoãn phiên tòa theo quy định tại Điều 199 BLTTDS, thì Thư ký soạn thảo Quyết định hoãn phiên tòa có nội dung quy định tại khoản 2 Điều 208 BLTTDS và ghi đúng theo mẫu quyết định hoãn phiên tòa số 14 ban hành kèm theo Nghị quyết 02/2006/NQ-HĐTP. Trường hợp đã ấn định được ngày mở phiên tòa, thì trong quyết định hoãn phiên tòa  phải ghi đúng thời hạn, địa điểm mở lại phiên tòa. Nếu chưa ấn định được ngày mở lại phiên tòa, thì trong quyết định ghi rõ thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa sẽ được Tòa án thông báo sau để trình Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa ký. Thư ký sẽ giao ngay bản sao Quyết định hoãn phiên tòa cho những người có mặt tại phiên tòa và gửi ngay quyết định hoãn phiên tòa cho những người vắng mặt và Viện kiểm sát cùng cấp. Việc giao nhận phải được lập thành văn bản lưu hồ sơ vụ án.

-  Đối với vụ án hành chính: Trường hợp HĐXX ra ngay quyết định tại phiên tòa, thì Thư ký phải soạn thảo quyết định theo mẫu trình HĐXX xem xét, quyết định. Thư ký giao các quyết định này cho những người tham gia tố tụng và Viện kiểm sát tham gia phiên tòa. Việc giao nhận phải lập biên bản và Thư ký lưu vào hồ sơ vụ án có chữ ký của người nhận.

Cập nhật lần cuối: 10/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.