1.2. Kiểm tra tính hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị

Khi được phân công tham gia kiểm tra tính hợp pháp của kháng cáo, kháng nghị, Thư ký Tòa án sẽ xem xét các vấn đề sau đây:

  Về xác định chủ thể có quyền kháng cáo, giới hạn của việc kháng cáo bản án hoặc quyết định của Toà án cấp sơ thẩm: Cần căn cứ vào các điều 231, 232BLTTHS; hướng dẫn tại mục 1mục 2 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP. Cần chú ý quyền kháng cáo của người đại diện hợp pháp của người bị hại.

  VÒ chñ thÓ cã quyÒn kh¸ng nghÞ b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh s¬ thÈm: Xác định quyền kháng nghị của Viện kiểm sát theo quy định tại Điều 232 BLTTHS và hướng dẫn tại mục 2 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP.

  Về xác định thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị và xác định ngày kháng cáo: Căn cứ vào Điều 234 BLTTHS và hướng dẫn tại mục 4 Phần I Nghị quyết 05/2005/NQ-HĐTP.

  Việc thông báo kháng cáo, kháng nghị phải theo đúng quy định tại Điều 236 BLTTHS và hướng dẫn trong mục 6 Phần I Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP.

Thông báo về việc kháng cáo, kháng nghị phải làm đúng theo mẫu số 01đ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP).      

Cập nhật lần cuối: 09/04/2012

Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN


Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Quyền Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử TANDTC (www.toaan.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.
Bản quyền thuộc Tòa án nhân dân tối cao.
Sổ tay Thư ký Tòa án được Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA) hỗ trợ xây dựng.

THE SUPREME PEOPLE'S COURT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM


Address: No 48 Ly Thuong Kiet, Hoan Kiem, Ha Noi.
Tel : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •  B�t Nam - SỔ TAY THƯ KÝ TÒA ÁN
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại : 04.39363528   •   Fax : 04.39363528   •   Email:

banbientap@toaan.gov.vn.

  •  

sotaythuky@toaan.gov.vn


Trưởng Ban biên tập:Phạm Quốc Hưng - Vụ trưởng Vụ Thống kê - Tổng hợp.
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet số 184/GP-TTĐT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 27/11/2009.