Thư viện ảnh
Tháng Năm
TÂN GIÁM ĐỐC HVTA
Tổng số ảnh: 18 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Hoạt động nổi bật
Tổng số ảnh: 8 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Mô hình trường
Tổng số ảnh: 12 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Hoạt động
Tổng số ảnh: 5 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Lễ khánh thành
Tổng số ảnh: 7 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Chủ tịch nước thăm Trường
Tổng số ảnh: 4 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Hoạt động đoàn Lào
Tổng số ảnh: 6 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Bế giảng lớp nâng cao trình độ tiếng anh
Tổng số ảnh: 6 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
Hoạt động hợp tác quốc tế
Tổng số ảnh: 6 ảnh.
Xem ảnh tự động || Hiển thị ảnh
 
Trang trước 1 [ 2]
Ý kiến góp ý
Họ và tên:
Địa chỉ mail của bạn:
Tiêu đề:
Chọn file: